Hongkai et al. 2007

Hongkai, Sun and Kajia, Qi and Guangkun, Liu. 2007. Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / 孙宏开、齐卡佳、刘光坤 2007 白马语研究 (民族出版社).

@misc{9853,
  author = {Hongkai, Sun and Kajia, Qi and Guangkun, Liu},
  title  = {Baimayu Yanjiu. Minzu Chubanshe. / 孙宏开、齐卡佳、刘光坤 2007 白马语研究 (民族出版社).},
  year   = {2007}
}