Markus and Rozhanskij 2011

Markus, Elena B. and Rozhanskij, Fedor I. 2011. Sovremennyj vodskij jazyk: Teksty i grammaticheskij ocherk. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija.

@misc{9529,
  author = {Markus, Elena B. and Rozhanskij, Fedor I.},
  title  = {Sovremennyj vodskij jazyk: Teksty i grammaticheskij ocherk. Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija.},
  year   = {2011}
}