Etzler 1944

Etzler, Allan. 1944. Zigenarna och Deras Avkomlingar i Sverige. Historia och Språk [Gypsies and their descendants in Sweden. History and language]. Uppsala: Almqvist and Wiksells Boktryckeri. Aktiebolag/ Stockholm: Geber.] [Data supplied by Peter Bakker].

@misc{8677,
  author = {Etzler, Allan},
  title  = {Zigenarna och Deras Avkomlingar i Sverige. Historia och Språk [Gypsies and their descendants in Sweden. History and language]. Uppsala: Almqvist and Wiksells Boktryckeri. Aktiebolag/ Stockholm: Geber.] [Data supplied by Peter Bakker]},
  year   = {1944}
}