Donidze 1997

Donidze, G. I. 1997. Shorskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj and E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 497-506. Moskva: "indrik".; Starvulli, M. G. & S. S. Philipov. (eds.). 1940. Russko-shorskij slovar'. Novosibirsk: Novosibgiz.

@misc{8301,
  author = {Donidze, G. I.},
  title  = {Shorskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj and E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 497-506. Moskva: "indrik".; Starvulli, M. G. & S. S. Philipov. (eds.). 1940. Russko-shorskij slovar'. Novosibirsk: Novosibgiz.},
  year   = {1997}
}