Pallioppi, Zaccaria and Pallioppi, Emil 1895

Pallioppi, Zaccaria and Pallioppi, Emil. 1895. Dizionari dels idioms romauntschs d'Engiadin' ota e bassa, della Val Mustair, da Bravuogen e Filisur. Samedan: Stamperia da Simon Tanner.

@misc{825,
 author = {Pallioppi, Zaccaria and Pallioppi, Emil},
 title = {Dizionari dels idioms romauntschs d'Engiadin' ota e bassa, della Val Mustair, da Bravuogen e Filisur. Samedan: Stamperia da Simon Tanner},
 year  = {1895}
}
TY - STD
AU - Pallioppi, Zaccaria
AU - Pallioppi, Emil
PY - 1895
DA - 1895//
TI - Dizionari dels idioms romauntschs d’Engiadin’ ota e bassa, della Val Mustair, da Bravuogen e Filisur. Samedan: Stamperia da Simon Tanner
ID - 825
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="825">
  <titleInfo>
    <title>Dizionari dels idioms romauntschs d’Engiadin’ ota e bassa, della Val Mustair, da Bravuogen e Filisur. Samedan</title>
    <subTitle>Stamperia da Simon Tanner</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Zaccaria</namePart>
    <namePart type="family">Pallioppi</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Emil</namePart>
    <namePart type="family">Pallioppi</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1895</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">825</identifier>
</mods>
</modsCollection>