Klimov and Khalilov 2003

Klimov, Georgij A. and Khalilov, Madzhid Sh. 2003. Slovar' kavkazkix jazykov. Moscow: Vostochnaya Literatura.

@misc{77,
  author = {Klimov, Georgij A. and Khalilov, Madzhid Sh.},
  title  = {Slovar' kavkazkix jazykov. Moscow: Vostochnaya Literatura.},
  year   = {2003}
}