Smith 2003

Smith, David Martin. 2003. The Kapsiki language. Ann Arbor: UMI.

@misc{7621,
  author = {Smith, David Martin},
  title  = {The Kapsiki language. Ann Arbor: UMI.},
  year   = {2003}
}