Sokolov 1979

Sokolov, Sergej N. 1979. Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva: Nauka.

@misc{6932,
  author = {Sokolov, Sergej N.},
  title  = {Osnovy Iranskogo Jazykoznanija. Moskva: Nauka.},
  year   = {1979}
}