Iversen n.d.

Iversen, Ragnvald. n.d. Iversen, Ragnvald. 1944. The Romany language in Norway. Secret languages in Norway - Part 1. Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II Hist.-Filos. Klasse 1944 nr. 3: 1-275. [Data supplied by Peter Bakker.].

@misc{6733,
  author = {Iversen, Ragnvald},
  title  = {Iversen, Ragnvald. 1944. The Romany language in Norway. Secret languages in Norway - Part 1. Skrifter utgitt av det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II Hist.-Filos. Klasse 1944 nr. 3: 1-275. [Data supplied by Peter Bakker.]},
  year   = {n.d.}
}