Sadvakasov, G. S. 1997

Sadvakasov, G. S. 1997. Ujgurskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 437-450. Moskva: "Indrik".

@misc{540,
 author = {Sadvakasov, G. S.},
 title = {Ujgurskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 437-450. Moskva: "Indrik".},
 year  = {1997}
}
TY - STD
AU - Sadvakasov, G. S.
PY - 1997
DA - 1997//
TI - Ujgurskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T’urkskije jazyki, 437-450. Moskva: "Indrik".
ID - 540
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="540">
  <titleInfo>
    <title>Ujgurskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj &amp; E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira</title>
    <subTitle>T’urkskije jazyki, 437-450. Moskva: &quot;Indrik&quot;.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">G</namePart>
    <namePart type="given">S</namePart>
    <namePart type="family">Sadvakasov</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1997</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">540</identifier>
</mods>
</modsCollection>