Shi et al. 2002

Shi and Qinan and Wang, Zhaoren and Xu, Sufang and and Han, Wendian. 2002. Langenscheidts Handwörterbuch Chinesisch. In Susanne Brudermüller (ed.) Berlin und München: Langenscheidt KG. (5th ed.).; Wang-Schütze, Pu and Kangwen Shao. 2004. Langenscheidts Universal-Wörterbuch Chinesisch. Berlin und München: Langenscheidt KG. (5th ed.).; http://northeuralex.org/languages/cmn (accessed 2020-01-27).

@misc{5227,
  author = {Shi and Qinan and Wang, Zhaoren and Xu, Sufang and  and Han, Wendian},
  title  = {Langenscheidts Handwörterbuch Chinesisch. In Susanne Brudermüller (ed.) Berlin und München: Langenscheidt KG. (5th ed.).; Wang-Schütze, Pu and Kangwen Shao. 2004. Langenscheidts Universal-Wörterbuch Chinesisch. Berlin und München: Langenscheidt KG. (5th ed.).; http://northeuralex.org/languages/cmn (accessed 2020-01-27).},
  year   = {2002}
}