Ourso 1989

Ourso, Méterwa Akayhou. 1989. Proto-Kra. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 23(1). 1-251.

@misc{4557,
  author = {Ourso, Méterwa Akayhou},
  title  = {Proto-Kra. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 23(1). 1-251.},
  year   = {1989}
}