Donidze 1997

Donidze, G. I. 1997. Khakasskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 459 - 469. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1953. Khakassko-russkij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej.

@misc{3828,
 author = {Donidze, G. I.},
 title = {Khakasskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 459 - 469. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1953. Khakassko-russkij slovar'. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel'stvo inostrannyh i nacional'nyh slovarej.},
 year  = {1997}
}
TY - STD
AU - Donidze, G. I.
PY - 1997
DA - 1997//
TI - Khakasskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T’urkskije jazyki, 459 - 469. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1953. Khakassko-russkij slovar’. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej.
ID - 3828
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="3828">
  <titleInfo>
    <title>Khakasskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj &amp; E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira</title>
    <subTitle>T’urkskije jazyki, 459 - 469. Moskva: &quot;Indrik&quot;.; Baskakov, N. A. 1953. Khakassko-russkij slovar’. Moskva: Gosudarstvennoje izdatel’stvo inostrannyh i nacional’nyh slovarej.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">G</namePart>
    <namePart type="given">I</namePart>
    <namePart type="family">Donidze</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1997</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">3828</identifier>
</mods>
</modsCollection>