Musaev 1997

Musaev, K. M. 1997. Karaimskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 254 - 263. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1974. Karaimsko-russko-pol'skij slovar'. Moskva: Izdatel'stvo "Russkij jazyk".

@misc{3647,
 author = {Musaev, K. M.},
 title = {Karaimskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T'urkskije jazyki, 254 - 263. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1974. Karaimsko-russko-pol'skij slovar'. Moskva: Izdatel'stvo "Russkij jazyk".},
 year  = {1997}
}
TY - STD
AU - Musaev, K. M.
PY - 1997
DA - 1997//
TI - Karaimskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj & E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira: T’urkskije jazyki, 254 - 263. Moskva: "Indrik".; Baskakov, N. A. 1974. Karaimsko-russko-pol’skij slovar’. Moskva: Izdatel’stvo "Russkij jazyk".
ID - 3647
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="3647">
  <titleInfo>
    <title>Karaimskij jazyk. In Jarceva, V. N., V. M. Solncev, N. I. Tolstoj &amp; E. R. Tenishev (eds.), Jazyki mira</title>
    <subTitle>T’urkskije jazyki, 254 - 263. Moskva: &quot;Indrik&quot;.; Baskakov, N. A. 1974. Karaimsko-russko-pol’skij slovar’. Moskva: Izdatel’stvo &quot;Russkij jazyk&quot;.</subTitle>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">K</namePart>
    <namePart type="given">M</namePart>
    <namePart type="family">Musaev</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>1997</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">3647</identifier>
</mods>
</modsCollection>