Kari 1977

Kari, james. 1977. Dena'ina noun dictionary. Fairbanks: Alaska Native Language Center; Kari, James. 2007. Dena'ina topical dictionary. Fairbanks: Alaska Native Language Center.

@misc{3150,
  author = {Kari, james},
  title  = {Dena'ina noun dictionary. Fairbanks: Alaska Native Language Center; Kari, James. 2007. Dena'ina topical dictionary. Fairbanks: Alaska Native Language Center.},
  year   = {1977}
}