Bateman 1986

Bateman, Janet. 1986. Iau verb morphology. In Purwo, Bambang Kaswanti (ed.), Miscellaneous studies of Indonesian and other languages in Indonesia. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

@misc{3077,
  author = {Bateman, Janet},
  title  = {Iau verb morphology. In  Purwo, Bambang Kaswanti (ed.), Miscellaneous studies of Indonesian and other languages in Indonesia. Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.},
  year   = {1986}
}