Semi 1988

Semi, Nafitalai Semi. 1988. Bonada ma 'adi saivila: Iamalele-English dictionary. Ukarumpa, Papua New Guinea: Summer Institute of Linguistics.

@misc{3074,
  author = {Semi, Nafitalai Semi},
  title  = {Bonada ma 'adi saivila: Iamalele-English dictionary. Ukarumpa, Papua New Guinea: Summer Institute of Linguistics.},
  year   = {1988}
}