Zhuqing 1998

Zhuqing, Li. 1998. Fuzhou-English dictionary. Kensington: Dunwoody Press.

@misc{2431,
  author = {Zhuqing, Li},
  title  = {Fuzhou-English dictionary. Kensington: Dunwoody Press.},
  year   = {1998}
}