Mba-Nkoghe 2001

Mba-Nkoghe, Jules. 2001. Description linguistique du Fang du Gabon (parler atsi). Phonologie, morphologie, syntaxe, lexique 1+2. Ph.D. dissertation, University of Paris.

@misc{2249,
 author = {Mba-Nkoghe, Jules},
 title = {Description linguistique du Fang du Gabon (parler atsi). Phonologie, morphologie, syntaxe, lexique 1+2. Ph.D. dissertation, University of Paris.},
 year  = {2001}
}
TY - STD
AU - Mba-Nkoghe, Jules
PY - 2001
DA - 2001//
TI - Description linguistique du Fang du Gabon (parler atsi). Phonologie, morphologie, syntaxe, lexique 1+2. Ph.D. dissertation, University of Paris.
ID - 2249
ER - 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<modsCollection xmlns="http://www.loc.gov/mods/v3">
<mods ID="2249">
  <titleInfo>
    <title>Description linguistique du Fang du Gabon (parler atsi). Phonologie, morphologie, syntaxe, lexique 1+2. Ph.D. dissertation, University of Paris.</title>
  </titleInfo>
  <name type="personal">
    <namePart type="given">Jules</namePart>
    <namePart type="family">Mba-Nkoghe</namePart>
    <role>
      <roleTerm authority="marcrelator" type="text">author</roleTerm>
    </role>
  </name>
  <originInfo>
    <dateIssued>2001</dateIssued>
  </originInfo>
  <identifier type="citekey">2249</identifier>
</mods>
</modsCollection>