Chen Xiang mu and Yongliang 1986

Chen Xiang mu, Wan Jingliu and Yongliang, Lai. 1986. De'ang jianzhi (Sketch grammar of De'ang). Beijing: Nationalities Publishing house.

@misc{1860,
  author = {Chen Xiang mu, Wan Jingliu and Yongliang, Lai},
  title  = {De'ang jianzhi (Sketch grammar of De'ang). Beijing: Nationalities Publishing house.},
  year   = {1986}
}