Wordlist Menggala Tulang Bawang Lampung Nyo

Compiled by Sebastian Sauppe

No. Meaning Concepticon Word Loan