Wordlist Hakka Qingbaijianglongwangzhen Chengdu

Compiled by Danli Wu

No. Meaning Concepticon Word Loan